Sušení, skladování, krmné směsi a pelety

peletytit

Sušárna a.s. působí na českém trhu od září roku 1992. Vznikla transformací původního Společného zemědělského podniku na akciovou společnost.

Hlavní náplní společnosti je poskytování služeb zemědělským subjektům v oblasti ošetření, sušení, čištění a skladování rostlinných produktů. Stejně důležitou činností je výroba a prodej krmných směsí pro zemědělskou živočišnou výrobu.

Původní poslání podniku bylo zajišťovat sušení okopanin a pícnin pro členské zemědělské podniky a sušit cukrovku a čekanku pro další potravinářské využití. Po r. 1989 došlo k výraznému omezení sušárenství. Zůstalo pouze sušení cukrovky a čekanky pro následné zpracování v potravinářském průmyslu. Tato činnost se po r. 2006 rozšířila o sušení topinambury pro stejný účel. 

Sušárna, a.s. vybudovala v letech 1991 – 1993 výrobnu krmných směsí a nové sklady na zrniny o celkové skladovací kapacitě 6 000t. Získala tak možnost kvalitního uskladnění a posklizňové úpravy obilovin, řepky a kukuřice. Od r. 1997 se podnik vybavil sušárnou Stella a rozšířil své služby o sušení zrnin.

Sušárna a. s. zahájila v roce 2016 realizaci projektu s podporou PRV (Programu rozvoje venkova) s názvem a cílem:

Název projektu –Investice do zpracovatelských kapacit – sušící linka

Cílem je investice do zpracovatelského provozu vedoucího ke zvýšení přidané hodnoty zemědělského produktu

http://ec.europa.eu/…index_cs.htm

eu

Předmět podnikání

Výroba krmných směsí, krmných koncentrátů, doplňků a surovin. Úprava a ošetření zemědělských produktů. Poskytování služeb spojených se skladováním, sušením a čištěním obilí olejnin a dalších plodin.

Rostlinná výroba

Nákup, prodej, skladování, čištění a sušení krmných a potravinářských obilovin, olejnin a dalších plodin.

Krmné směsi

Výroba a prodej kompletních a doplňkových krmných směsí pro:

 • Vepře – odchov selat, prasnice březí a kojící, výkrm prasat, pro odchov plemenných prasat.
 • Hovězí dobytek – odchov telat, krávy březí a kojící, výkrm skotu, pro odchov plemenných zvířat.
 • Drůbež – odchov kuřat a kuřic, pro užitkové i plemenné nosnice, výkrm brojlerových kuřat.
 • Ostatní – odchov a výkrm ryb, králíků, bažantů apod.
 • Krmné směsi vyrábíme dle požadavků v sypké nebo granulované formě a dodáváme je buď volně nebo pytlované.

Kapacita

 • Celková skladovací kapacita: 6000t.
 • Celková kapacita výrobních směsí: 100000t/rok.

banner-eshop

Kontaktujte nás

Sušárna a. s. Kratonohy
Kratonohy 101
503 27 Kratonohy 

Telefon: +420 495 451 323
Fax: +420 495 451 400
Mailsusarna@susarnakratonohy.cz

Proč obchodovat s námi
 • Dlouholetá tradice a bohaté zkušenosti.
 • Řešení ušité na místu individuálnímu zákazníkovi.
 • Smluvní ceny.
 • Vlastní doprava.
 • Krmné směsi a pelety vyrobíme i dle vlastní receptury zákazníka.
 • Podnik má zpracovaný interní plán kontroly jakosti výrobků.
 • Spolupracujeme s akreditovanou laboratoří Empla AG spol. s r.o., Hradec Králové. 
 • Naše výrobky jsou dozorovány státním ústavem pro kontrolu krmiv – ÚKZUZ Havlíčkův Brod.

Spolupracujeme

tezebkaryby-nahled